Eerst was er niets bekend over wat de farmaceuten in de vaccins hadden gestopt.
Bijsluiters waren lege stukken papier! Zo kon je je niet informeren over wat erin zat.
Maar langzamerhand komen onderzoekers steeds meer achter de onthutsende waarheid, niet in het minst
daartoe aangezet door de ernstige bijwerkingen bij veel patienten.
En hoe meer ze ontdekken, hoe dringender hun advies: neem de prik NIET!
 
Metalen, parasieten, grafeenoxide - wat wordt nog meer ontdekt?
 
 
Diverse onderzoeken van artsen als Dr. Carrie Madej, Dr. Robert Young en Dr. Frank Zalenski worden door  Ramola D bij elkaar gevoegd. Haar video verscheen in een artikel van Forbidden KnowledgeTV, met een korte samenvatting.
 

Ramola D van de 'Gewone Bezorgde Burger' geeft een update  over de nu VIER verschillende soorten parasieten die gevonden zijn in de Pfizer en Moderna flesjes.

We hebben het al eerder gehad over de bevindingen van microscopiedeskundige Dr. Robert Young, die beelden heeft gepubliceerd van de inhoud van de vier algemeen verkrijgbare injectieflacons met gebruikmaking van verschillende methoden, waaronder fasecontrastmicroscopie, transmissie- en scanningelektronenmicroscopie en energie-dispersieve röntgenspectroscopie. Het was Dr. Young die als eerste meldde dat hij Trypanosoma cruzi in de vaccins had aangetroffen.

Ramola leest recente meldingen voor uit het VAERS-systeem die de bevindingen van Dr. Young bevestigen. Een ervan vertelt over een vrouw die een regelmatige bloeddonor is en dat na haar tweede vaccinatie haar bloeddonatie positief testte op de Trypanosoma cruzi-parasiet, dezelfde als die welke Dr. Young in de vaxx vond.

Deze parasieten zijn overdraagbaar via bloed- en orgaandonatie en zij veroorzaken de ongeneeslijke ziekte van Chagas of Tripaniosis. Gelukkig worden donororganen en -bloed nu routinematig gescreend op Chagas-antilichamen - en zo werden deze ontdekt.

Myocarditis en vochtophoping rond het hart worden gemeld bij veel mensen die gevaccineerd zijn (vaak bij jongeren en sporters). Dit zijn bekende ernstige symptomen van de ziekte van Chagas in een vroeg stadium.

Ramola ontdekt dat de drie andere gevallen van mensen die bij VAERS waren gescreend op deze parasiet (twee tieners en een 60-jarige) allemaal hartproblemen vertoonden nadat ze waren gevaccineerd. Ze is dan ook verbaasd te ontdekken dat het nu routine wordt om alle gevaxte patiënten met hartproblemen te screenen op T. cruzi. 

Ramola vond nog eens drie mensen in het VAERS-systeem, wier symptomen werden bestempeld als "Trypanosoma brucei". T. brucei is een aan T. cruzi verwante protozoön uit Afrika die slaapziekte bij de mens veroorzaakt. 

Patiënten die in VAERS worden vermeld als patiënten die lijden aan de symptomen van slaapziekte, krijgen het etiket "Trypanosoma brucei" opgeplakt, omdat het gaat om een exotische parasiet die niet voorkomt onder de Amerikaanse bevolking. Ramola zegt dat dit wijst op een besef binnen de medische gemeenschap dat er parasieten in de vaxx zitten.

Interessant is dat er een geneesmiddel is dat wordt gebruikt om infectie met T. brucei te behandelen, Suramine, dat in 2021 in de gemeenschap van vrije gezondheid werd aangeprezen als nuttig om de effecten van de vaxx te verzachten - en van de spike-eiwitten die door de gevaxxte personen worden uitgestoten (dus bij shedding).

Ramola duikt dieper in de transhumanistische en genetische mogelijkheden van Hydra vulgaris en andere Cnidaria soorten en andere interessante bevindingen in dit meest grondige rapport dat ik tot nu toe over het onderwerp heb gezien.
 
Ramola D is journalist bij de 'Gewone Bezorgde Burger'. Zij is tevens activiste en komt op voor mensenrechten. Dit is de link naar haar interessante (Engelstalige)  website: 
The EveryDay Concerned Citizen | A site to get info, take action, make change happen  
 
 
------------
 
Dr. Carrie Madej legt uit wat het nieuwe Covid-'vaccin' inhoudt (Nederlands artikel):
 
 
-----------

Pfizer stopt Tromethamine in kinder'vaccins'.
 
Onderzoekers in Taiwan ontdekten dat Pfizer in de kinder'vaccins' heimelijk dit gevaarlijke middel stopt om hartfalen tegen te gaan. Pfizer weet dat het mRNA vaccin schadelijk kan zijn voor het hart van (jonge) kinderen (veroorzaakt myocarditis en pericarditis). Tromethamine wordt normaal gegeven aan mensen met een hartaanval, maar kent veel bijwerkingen en is nooit eerder in een 'vaccin' getest. In Taiwan worden de injecties met Pfizer aan kinderen opgeschort tot deze kwestie is opgelost.
 
 
---------------
 
Pfizer en 'kindervaccins' voor kinderen van 5-12 jaar.
 
Ze hebben er heimelijk het gevaarlijke Tromethamine in gestopt.
Lees er meer over hier
 
---------------
Pfizer geeft pas in 2076 openheid van zaken over wat er in de 'vaccins' zit. 
 
 
------------------

 
 
 
Eigen aanvullingen. 
 
Er zitten 3 bekende en 1 nog onbekende parasieten in sommige flacons vaccinvloeistof. Waarom zit dat erin? Het hoort er niet in! 
 
1. Trypanosoma cruzi - resulterend in
 • de dood
 • autoimmuunziekte
 • AIDS
 • hartziekten, zoals Tripaniosis/ziekte van Chagas, wat je veel ziet bij jongeren en sporters
2. Trypanosoma brucei -  resulterend in
 • moeheid
 • zure smaak in de mond
 • misselijkheid en braken
 • diarrhee 
 • slaapziekte (dat je zomaar in slaap valt overdag)
3. Hydra vulgaris, een micro-organisme
 • het is een 'beestje' (Dr. Frank noemt het 'Het Ding') dat zichzelf kan vermenigvulden en repareren
 • het wordt gebruikt bij onderzoeken naar transhumanisme en genoom projecten, vanwege zijn 'onsterfelijkheidsfactor' (het blijft eeuwig leven); wetenschappers spelen op deze manier voor God, ze proberen een zichzelf onderhoudend, zelfvermenigvuldigend organisme te creeren.
 • wat is de bedoeling hiervan in de vaxxx, moet het soms zijn DNA met dat van de mens vermengen? 
Afbeelding invoegen 
 
Wat verder in de vaccinvloeistoffen zit:
 
1. Grafeenoxide - geleidend en magnetisch, zit verpakt in een soort gel (PEG) waar sommige mensen erg allergisch voor zijn.  Losse stukjes grafeen zoeken elkaar op en maken hele structuren. Grafeenoxide veroorzaakt bloedklontering, waardoor in het lichaam geen zuurstof meer getransporteerd kan worden, en je benauwd wordt en doodgaat. Grafeenoxide zit in alle vaccins.
 
2. In Moderna zit Cadmium, Selenium, Silicon, Natrium, Lood, Titanium, Koper, Koolstof en Stikstof.
 
3. In AstraZeneca zit Roestvrij staal, IJzer, Nikkel, Chroom, Koper, Silicium, Zwavel, Selenium, Koolstof + PEG.  
 
4. in Johnson&Johnson zit roestvrij staal (IJzer, Nikkel Chroom), Silicium en Chloor. In J&J is het klompje roestvrij staal aan elkaar geplakt met een soort lijm op koolstofbasis (grafeenoxide). Dit zorgt voor coagulatie van het bloed en spike eiwitten in de rode bloedcellen. 
 
5. In Pfizer tenslotte zit óók nog 'Het Ding'. Volgens Dr. Frank Zelenski is het een levensvorm die groeit in 'gunstige omstandigheiden' dankzij grafeenoxide vanuit 'eitjes'. 
 
 
----------------
 
Dit hydra-wezentje wordt ook gebruikt om het menselijk brein aan te sluiten
op het Kunstmatige Intelligentie (AI) netwerk, volgens deze korte video:
 

 ---------------------

Wat zit erin wat niet op de bijsluiter staat? Artikel van Transitieweb:
 
 
---------------
 
Brief van Dr. Frank Shallenger MD over het Covid-19 vaccin aan zijn patienten, hier te lezen. 
 
------------------

 Afbeelding invoegen
 
Batchnummers AstraZeneca ontrafeld: 
 
Het "vaccin" kan worden geïdentificeerd middels batchnummers. 
Met deze eerste gen-veranderende spuiten moeten en kunnen niet alle "gevaccineerde" mensen onmiddellijk sterven en vernietigd worden - dit is te opvallend. Daarom wordt de bevolking stap voor stap teruggebracht.
 
Het batchnummer van het AstraZeneca "vaccin" geeft aan welke vloeistof is geïnjecteerd. Bovenstaande afbeelding toont het batchnummer ABW0003.
 
ABW- laatste cijfer een 1:  betekent dat het voornamelijk gaat om een isotone zoutoplossing, 

ABW - laatste cijfer een 2:  betekent dat het een mengsel van zoutoplossing en "vaccin" is,
 
ABW - laatste cijfer een 3 betekent dat er puur "vaccin" in zit.
 
De levering van het batchnummer wordt gecontroleerd door de marionetten van de globalisten.
 
Kijk je gele boekje maar na, als jij dat gebruikt hebt. 
 
---------------------