Augustus 1967
 
In Marburg en Frankfurt (Duitsland) , en in Belgrado (toen Joegoslavië, nu Servië), begon een groep patienten
symptomen van een besmettelijke ziekte te vertonen - hoge koorts, rillingen, spierpijn en braken.
De toestand van de patiënten verslechterde in de loop van de volgende dagen, totdat zij uit alle lichaamsopeningen
begonnen te bloeden, inclusief prikwonden van naalden. In totaal stierven er 31 mensen.


Drie maanden na deze uitbraak hadden virologen in Marburg het eerste filovirus ontdekt,
een neefje van het eveneens dodelijke Ebolavirus.
Het virus was overgebracht door besmette Afrikaanse groene apen uit Uganda.
 
Hoe kan de elite dit gebruiken voor de genocide op de mensheid die nog niet echt vlotten wil???

Ladies and Gents.

I’d like you to emotionally and spiritually prepare for what is about to unfold here on Earth.

The next Plandemic is going to be the Marburg virus.
This is a haemorrhaging fever similar to Ebola with an 88% mortality rate.


Now firstly don’t worry, the ones pushing this agenda won’t release anything that would kill them.

This will be fake Marburg.
Many of the covid vaccine injured are displaying clots and uncontrollable bleeding.


This will be claimed to be Marburg.
GAVI and the WEF are already making announcements about the virus.

They’ve already developed a PCR test for Marburg, even though there is no official ‘pandemic’ yet.

More worryingly, they’re already rushing through a ‘vaccine’ for Marburg. 

Even more worryingly, the main ingredient in the new vaccine is Ricin.

One of the most toxic poisons on the planet.

They will allow the vaccinated to travel globally this Christmas.

They’ll need a cover for people bringing ‘the virus’ back to their home countries.

A new pandemic will be declared, they’ll claim there is asymptomatic spread.


The media will pump fear harder than we’ve ever seen.


People will lose their minds believing that there is a pandemic of something with an 88% chance of making them bleed out and die.

At this stage jabs will be mandatory and the police and military goon squads will be in full force trying to ‘save humanity’ and dragging off people who refuse the Marburg vaccine to the now built concentration camps to be forcibly injected.

The Ricin ‘vaccine’ is the real death shot and there will be billions of people lining up for it and fighting to be at the front of the lines.

If you think you’ve seen panic during COVID, multiply that by 20 or 30 X with what’s planned and is coming up.

Keep your families very close, hold the line and spread this message far and wide.

Bron:  https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/marburg-virus-disease  

 

Afbeelding invoegen


 
 
Dames en heren. 

Willen jullie je emotioneel en spiritueel voorbereiden op wat zich hier op Aarde gaat afspelen? 

De volgende pandemie zal het Marburg-virus zijn. 
Je krijgt koorts met bloedingen vergelijkbaar met Ebola met een sterftecijfer van 88%. 

Ten eerste, maak je geen zorgen. Degenen die deze agenda promoten zullen niets loslaten dat hen kan doden. 

Dit zal 'nep Marburg' zijn. 
Veel mensen met bijwerkingen van het covid-vaccin vertonen stolsels en oncontroleerbare bloedingen. 

Men zal beweren dat dit Marburg is. 
GAVI en het WEF doen al mededelingen over het virus. 

Ze hebben reeds een PCR-test (!) voor Marburg ontwikkeld, ook al is er nog geen officiële "pandemie". 

Zorgwekkender is het dat ze al haast maken met een 'vaccin' voor Marburg.  

Nog verontrustender is dat het hoofdbestanddeel van het nieuwe vaccin Ricine is. Het vaccin zal RiVax heten.

Een van de meest giftige giffen op de planeet. 

Ze zullen de gevaccineerden deze Kerst wereldwijd te laten reizen. 

Ze hebben een dekmantel nodig voor mensen die 'het virus' mee terug nemen naar hun thuisland. 

Een nieuwe pandemie zal worden uitgeroepen, ze zullen beweren dat er asymptomatische verspreiding is. 

De media zal meer angst zaaien dan we ooit hebben gezien. 

Mensen zullen buiten zinnen raken van het idee dat er een soort pandemie is met een kans van 88% dat ze leegbloeden en sterven. 
 
In dit stadium zullen vaccinaties verplicht zijn en politie en militaire knokploegen zullen op volle sterkte zijn om te proberen 'de mensheid te redden' en mensen die het Marburg-vaccin weigeren naar de inmiddels gebouwde concentratiekampen te slepen om onder dwang geïnjecteerd te worden. 

Het "Ricine-vaccin" is het echte doodsvonnis en er zullen miljarden mensen voor in de rij staan en vechten om vooraan in de rij te mogen staan. 

Als je denkt dat je al paniek hebt gezien tijdens COVID, vermenigvuldig dat dan met 20 of 30x met wat er gepland is en nog gaat komen. 

Houd je familie heel dichtbij, houd stand en verspreid deze boodschap wijd en zijd.
 
 
Andere links (niet vertaald):