Waarom je wel of niet een boosterprik moet halen

Dr. Michael Yeadon

Vanuit immunologisch oogpunt zijn boosters en massavaccinatie in het algemeen even schadelijk als schimmel op een muur.

Het vaccin kan besmetting noch overdracht voorkomen. Door de antilichamen opnieuw te verhogen (met de booster), wordt het virus onder een nog hogere immuundruk gezet, terwijl het zijn vermogen om te ontsnappen aan de vaccinale antilichamen nog verder uitbreidt. Als gevolg daarvan krijgen meer besmettelijke varianten een concurrentievoordeel en zullen zij zich dus sterker onder de bevolking verspreiden. Hierdoor wordt de evolutionaire capaciteit van het virus om weerstand te bieden tegen de vaccins alleen maar versterkt en uitgebreid. Het beschermingsniveau dat de WHO onlangs heeft beweerd (40%) is helemaal niet te danken aan de vaccins en kan alleen worden toegeschreven aan een "getrainde" aangeboren immuniteit die grote delen van de bevolking vóór de vaccinatie hebben verworven als gevolg van een asymptomatische/ milde infectie. Het is glashelder, dat géén van de C-19 vaccins in staat is de overdracht te blokkeren, zelfs niet met 1 % ! Omdat vaccins de relevante aangeboren antilichamen onderdrukken, kunnen deze vaccins op geen enkele wijze steriliserende immuniteit verschaffen. Bijgevolg dragen deze vaccins niet bij tot de opbouw van kudde-immuniteit; integendeel, zij creëren bij de gevaccineerden een voedingsbodem voor meer besmettelijke varianten, waardoor de besmettingspercentages verder stijgen en zowel de niet-gevaccineerden als de gevaccineerden worden bedreigd. Bovendien hebben vaccinale antilichamen de neiging om aangeboren antilichamen te verdringen voor binding aan SARS-CoV-2 vanwege hun hogere affiniteit voor het virus. Dit geldt met name voor meegekregen, aangeboren antilichamen (bij kinderen!) en verklaart reeds waarom vaccinatie tegen C-19 het risico inhoudt dat de eerste verdedigingslinie van het immuunsysteem van mensen drastisch wordt verzwakt, vooral bij kinderen. Onze aangeboren immuniteit is niet alleen goed gewapend om te beschermen tegen COVID-19 (inclusief al zijn varianten!), maar ook tegen een aantal andere virussen die acute ademhalingsziekten veroorzaken. 


Er kan dan ook geen twijfel over bestaan dat een dergelijke aanval op ons immuunsysteem dramatische gevolgen zal hebben voor zowel de individuele als de volksgezondheid. Het komt erop neer dat de massavaccinatie van nu Covid-19 verandert in een ziekte van jonge en gezonde ongevaccineerde mensen, terwijl het virus in staat wordt gesteld om door zowel de aangeboren als de verworven immuunafweer van gevaccineerden heen te breken, als gevolg van respectievelijk de door het vaccin veroorzaakte onderdrukking van aangeboren antilichamen en de virale resistentie tegen vaccinale antilichamen.
 
Voor degenen die het tot dusver niet hebben begrepen, Omicron zal die les herhalen; het zal alleen wat harder worden onderwezen en al degenen die hun volk ervan proberen te overtuigen dat zij het virus te slim af kunnen zijn en, zoals zij belachelijk genoeg beweren, "het virus vóór kunnen blijven", spoedig het zwijgen opleggen.

t.me/robinmg/12279/1 Dec om 22:26


 

 
Dr. Luc Montagnier 
 
Deze Franse arts ontving in 2008 de Nobelprijs voor Geneeskunde voor de ontdekking van het AIDS-virus.
 
Afbeelding invoegen

Hij zegt: "Diegenen die de derde dosis genomen hebben (de eerste booster) zouden zich in een laboratorium moeten laten testen op AIDS (HIV). De uitkomst zou jullie waarschijnlijk verrassen. En vervolgens moeten jullie jullie regering aanklagen." 
 
 
------------
15-01-2023 
 
Kennelijk zijn 'ze' vergeten uitvaartondernemers om te kopen:
 
 
-------------