Langzamerhand rijzen vragen als:

Kun je als gevaccineerde bloed doneren en is dat bloed veilig voor ongevaccineerden?
 
Daar is (nog) geen duidelijkheid over, er zijn (nog) geen studies naar gedaan.
 
Gevaccineerd bloed - Het dilemma van COVID's experimentele transfusies - Frontnieuws 
 
In deze Duitstalige video van 29-11-2021 laat iemand zien hoe het bloedbeeld is van 4 ongevaccineerde mensen en van 4 gevaccineerde mensen. 
 
 
Hieronder een overzicht van de bloedmonsters naast en onder elkaar. In de video kun je het duidelijker zien. Boven zien we de ronde, normale, dynamische bloedcellen van niet gevaccineerden, die zoals het hoort zuurstof naar de organen kunnen brengen. De onderzoeker kan ook aan het bloedmonster zien of er gebrek is aan bepaalde vitaminen, of er een leverprobleem is of dat er schade is door EMF.

Eronder zien we de minder dynamische samenklonteringen van bloedcellen, waardoor er minder zuurstof in het lichaam rondgebracht kan worden. Soms is het minder erg, misschien is de vaccinatie dan al wat langer geleden. We zien zelfs ook 'dingen' (grafeen-oxide, nano-partikels?) die er niet thuis horen en die zeer waarschijnlijk in de inent-stof zaten. Naar grafeenoxide en nanopartikels wordt druk onderzoek gedaan. Waarschijnlijk is hun functie zichzelf samen te stellen tot zender/ontvanger van signalen via 5G. De gevaccineerde zou op die manier aangesloten kunnen worden op het 'internet of bodies', het internet van lichamen.

 
Afbeelding invoegen
 

 
Dit is een Engelstalige video van 16-09-2021 met Dr. Peggy, met hetzelfde thema: de vergelijking van bloed van gevaccineerde mensen met dat van ongevaccineerden. Ook zij meldt dat het bloed van gevaccineerden samenklontert (co-aguleert) en ontdekt vreemde 'dingen' (grafeenoxide?) in het bloed die zij nog nooit eerder in het bloed is tegengekomen. Ze ziet ook beschadigde bloedcelranden, hetgeen betekent dat iemand vergiftigd is, en compleet verwoeste rode (en witte) bloedlichamen, wat je kunt verwachten na chemotherapie. Verder lijkt bij een bloedmonster een kristalachtige grafeenconstructie te zijn ontstaan waaruit slierten morgellons hangen, alsof er een soort netwerk groeit. Het lijkt of het 'levende, groeiende organismen' zijn. 
 
 
----------
 
In deze korte video van 7-5-2021 wordt verteld dat gevaccineerden gewoon, soms zelfs direct na vaccinatie, bloed kunnen doneren aan de bloedbank. Maar het is niet duidelijk wat er met een ongevaccineerde gebeurt die bijvoorbeeld na een ongeluk 5 zakken bloed toegediend krijgt van donoren die allemaal een verschillend merk vaccin hebben gekregen. Dat moet nog onderzocht worden.
 
 
---------------