Langzamerhand rijzen vragen als:

Kun je als gevaccineerde bloed doneren en is dat bloed veilig voor ongevaccineerden?
 
Er moet nog (veel meer) onderzoek naar gedaan worden.

Gevaccineerd bloed - Het dilemma van COVID's experimentele transfusies - Frontnieuws 
 
Tevens rijzen er vragen over de vruchtbaarheid van de gevaccineerde mannen en vrouwen.

 
In deze Duitstalige video van 29-11-2021 laat iemand zien hoe het bloedbeeld is van 4 ongevaccineerde mensen en van 4 gevaccineerde mensen. 
 
 
Hieronder een overzicht van de bloedmonsters naast en onder elkaar. In de video kun je het duidelijker zien. Boven zien we de ronde, normale, dynamische bloedcellen van niet gevaccineerden, die zoals het hoort zuurstof naar de organen kunnen brengen. De onderzoeker kan ook aan het bloedmonster zien of er gebrek is aan bepaalde vitaminen, of er een leverprobleem is of dat er schade is door EMF.

Eronder zien we de minder dynamische samenklonteringen van bloedcellen, waardoor er minder zuurstof in het lichaam rondgebracht kan worden. Soms is het minder erg, misschien is de vaccinatie dan al wat langer geleden. We zien zelfs ook 'dingen' (grafeen-oxide, nano-partikels?) die er niet thuis horen en die zeer waarschijnlijk in de inent-stof zaten. Naar grafeenoxide en nanopartikels wordt druk onderzoek gedaan. Waarschijnlijk is hun functie zichzelf samen te stellen tot zender/ontvanger van signalen via 5G. De gevaccineerde zou op die manier aangesloten kunnen worden op het 'internet of bodies', het internet van lichamen.

 
Afbeelding invoegen
 
-----------------
 
Volgens het Amerikaanse Rode Kruis: mogen gevaccineerde mensen geen bloed doneren, omdat het vaccin hun natuurlijke antilichamen volledig vernietigt.   Bron: 
 
 
-------------------
 
15-12-2022 Treurig nieuws uit Washington: 
 
 
 
 
---------------
 
23-12-2022
 
Kun je eigenlijk per ongeluk 'gevaccineerd worden' door nauw contact, zoals zoenen, seksueel contact of borstvoeding (of shedding)? Dr. McCullough zegt, "het lijkt erop dat het antwoord JA is."  Hoe lang het mRNA in het lichaam blijft is onduidelijk, misschien wel voor altijd, dus ongevaccineerden zouden eigenlijk intiem contact met gevaccineerden moeten vermijden. Het mRNA verandert je DNA, dus het lijkt erop dat als een gevaccineerde man en een gevaccineerde vrouw een kind verwekken het DNA van het kind (als het al niet voortijdig sterft) ook veranderd is. 
 
 
------------------
 
16-04-2023

De klassieke bloedtransfusie houdt in dat bloed van een donor bij een patiënt wordt ingebracht. Maar patiënten die bloed nodig hebben kunnen ook geholpen worden zonder donoren. Er zijn verschillende alternatieven voor de klassieke bloedtransfusie en misschien zijn die zelfs effectiever. Wetenschappers testen ze nu bij orthopediepatiënten.
 
 
--------------------
 
16-04-2023
 
Bij een autologe bloedtransfusie ontvangt de patiënt zijn/haar eigen bloed.
 
Strikt genomen is de medische indicatie tot autologe transfusie beperkt tot patiënten die antistoffen vertonen tegen een combinatie van antigenen of een hoog frequent antigeen, of die hemolytische transfusiereacties vertonen zonder aantoonbare oorzaak. Ook weigeraars van allogene bloedproducten (dat zijn dus bijvoorbeeld ongevaccineerden die geen bloed van gevaccineerden willen ontvangen) kunnen hiertoe gerekend worden.
 
 
-----------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dit is een Engelstalige video van 16-09-2021 met Dr. Peggy, met hetzelfde thema: de vergelijking van bloed van gevaccineerde mensen met dat van ongevaccineerden. Ook zij meldt dat het bloed van gevaccineerden samenklontert (co-aguleert) en ontdekt vreemde 'dingen' (grafeenoxide?) in het bloed die zij nog nooit eerder in het bloed is tegengekomen. Ze ziet ook beschadigde bloedcelranden, hetgeen betekent dat iemand vergiftigd is, en compleet verwoeste rode (en witte) bloedlichamen, wat je kunt verwachten na chemotherapie. Verder lijkt bij een bloedmonster een kristalachtige grafeenconstructie te zijn ontstaan waaruit slierten morgellons hangen, alsof er een soort netwerk groeit. Het lijkt of het 'levende, groeiende organismen' zijn. 
 
 
----------
 
In deze korte video van 7-5-2021 wordt verteld dat gevaccineerden gewoon, soms zelfs direct na vaccinatie, bloed kunnen doneren aan de bloedbank. Maar het is niet duidelijk wat er met een ongevaccineerde gebeurt die bijvoorbeeld na een ongeluk 5 zakken bloed toegediend krijgt van donoren die allemaal een verschillend merk vaccin hebben gekregen. Dat moet nog onderzocht worden.
 
 
---------------
 
Een Israelisch onderzoek wijst uit dat het aantal spermacellen van mannen aanzienlijk afneemt na mRNA-vaccinaties. Hoewel de onderzoekers de resultaten proberen af te zwakken, lijkt het erop dat complotdenkers gelijk krijgen. Dit is natuurlijk rampzalig voor de voortplanting van de mens. Wie zijn/haar zoons nog niet heeft laten 'vaccineren': alsjeblieft, doe het niet! Voor het voortbestaan van de mensheid. 

Artikel van Stichting Vaccinvrij in het Nederlands van 24-06-2022: 

 
----------------
 
Uit onderzoek van de Washington University van 15-07-2-22 blijkt het vrouwelijke lichaam (lees menstruatie) duidelijk ontregeld te worden door het toedienen van mRNA-vaccins. Wat dat voor gevolgen heeft voor de vruchtbaarheid op de langere termijn dient nog onderzocht te worden.
 
Artikel in het Nederlands van She Health Clinics: 
 
Op de website van She Health Clinics  kun je veel informatie vinden over de gezondheid van vrouwen in het algemeen en na de Covid-vaccinatie in het bijzonder. 
----------------------------
25-12-2022
 
Aparte bloedbank(en) voor ongevaccineerden? Onmogelijk!
Uiteraard gaat dit over de VS. Lees het artikel:
 
 
------------------
 
03-03-2023
 
Het begint eindelijk door te dringen: mensen die ge'vaccineerd' zijn hebben bloed dat het mRNA spike-eiwit bevat. Het geven van dit besmette bloed aan een bloedbank zou verboden moeten worden, evenals het gebruik ervan bij operaties van een niet-ge'vaccineerde' patiënt.
 
 
-----------------
 
16-04-2023
 
 
--------------